Leading People
 

Referenser

Elias Issa, kandidat

Professionellt, omhändertagande och utvecklande!
Elias Issa, kandidat "Jag kom i kontakt med Leading People som en del i en rekryteringsprocess när jag var kandidat för en arbetsledande tjänst inom byggbranschen. Erfarenheten jag fick med mig från de tester jag fick göra samt den återkoppling jag fick i samband med min intervju kommer jag att ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. Jag fick hjälp att se mina styrkor och svagheter
och fick bra tips på hur jag kan göra för att utvecklas till det bättre i mitt arbete. Genom testerna jag gjort kunde de utläsa min profil skrämmande väl innan jag själv ens hunnit säga ett ord, och alla tips jag fick kändes väldigt relevanta för just mig. Jag blev väldigt bra bemött och väl omhändertagen av Leading People genom hela processen. 

För att sammanfatta mötet med tre ord skulle jag säga professionellt, omhändertagande och utvecklande!"

Elias Issa, kandidatLeading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail