Leading People
 

Referenser

Göran P Larsson, VD Lindqvist Bygg

En mycket stor hjälp för att finna medarbetare, som långsiktigt kan fungera bra.
Göran P Larsson, VD Lindqvist Bygg

"Leading People har hjälpt oss vid ett flertal rekryteringsprocesser. Det har främst varit medarbetare på "mellanchefsnivå", såsom Platschefer, Projektledare, Arbetsledare mm. Testerna och genomgångarna har varit mycket givande och genomförda med hög kvalitet och kompetens. Viktiga egenskaper och parametrar har kommit fram och tydligt beskrivits. Med stor snabbhet har vi fått underlag som vi sedan kunnat diskuterat för att ta beslut. Det har varit en mycket stor hjälp för att finna medarbetare, som långsiktigt kan fungera bra i organisationen. En felaktig rekrytering är, som alla vet, förödande både tidsmässigt och ekonomiskt."


Göran P Larsson, tidigare VD Lindqvist Bygg AB

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail