Leading People
 

Referenser

Hans Wittrup, läkare, ph.d., koncernchef Medpro Clinic Group AB

Coacha medarbetare på basis av LP’s analys.

Hans Wittrup, läkare, ph.d., koncernchef Medpro Clinic Group AB

"Första gång jag kom i kontakt med Leading People och Birgitta Söderberg var då jag i samband med ett möjligt förvärv av vår verksamhet blev tillfrågad att låta mig bli psykometriskt testad. Jag tycker att detta är ett intressant område och har i en tidigare verksamhet själv suttit med och utvärderat testsvar som vår dåvarande psykolog fått fram för läkarkandidater. Samtidigt var jag också lite skeptisk eftersom det finns väldigt många som håller på med testning och coachning, men som inte har koll och inte har mycket att erbjuda. Leading People och Birgitta Söderberg jobbar dock helt annorlunda, och har ett evidensbaserat förhållningssätt till testning, och tar hänsyn till både problemlösningsförmåga och personlighetsegenskaper. De jobbar med normativa metoder i sina utvärderingar och har svensk normalpopulation som jämförelse när de utvärderar kandidater för den svenska marknaden. Detta betyder inte att kandidater blir sedda som bra eller dåliga utan resultatet sätts i relation till kravprofil och roll och matchning görs. Analysen kan genomföras på plats eller över nätet och den uppföljande evalueringen till mig som arbetsgivare föregås av att Leading People har ett personligt möte med kandidat där testerna gås igenom under en halv dag. Konklusionerna sammanfattas i en rapport till uppdragsgivaren baserad på kombinationen test och samtal. Allt är väldigt proffsigt och redan då jag själv genomförde analysen fick jag en bra känsla och insåg att det kunde var ett bra verktyg för att den enskilda personen ska kunna utvecklas inom ramen för sina egenskaper och att man som arbetsgivare kan coacha sina medarbetare på basis av detta.


Jag har som koncernchef i Medpro Clinic Group, ett medelstort vårdbolag inom primär hälsosegmentet med ca SEK 200 MKR i omsättning, valt att anlita Leading People och Birgitta Söderberg som ett element i vår rekrytering, bland annat vid rekrytering av verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer samt toppledningen i holdingbolaget. Resultatet av samarbetet har varit bra. I vissa fall har vi haft möjlighet till att välja bort kandidater tidigt i processen genom att kandidater i tidiga testningar visat sig ha för låg problemlösningsförmåga eller integritet. I en utvidgad analys med fler test har vi fått verktyg för att coacha och hjälpa nyanställda i Medpro Clinic Group att komma in i jobbet och organisationen på rätt sätt. Det har bidragit till att vårt jobb med kandidater till viktiga poster blivit betydligt mer kvalificerat. Det har också hjälpt vår HR-chef att välja in rätt kandidater men också välja bort kandidater som sett bra ut på papperet och haft förmåga att ge ”rätt svar”, men som inte varit lämpliga för de befattningar de sökt hos oss.


Jag kan varmt rekommendera Leading People och Birgitta Söderberg vid utvärdering av kandidater vid både tillsättning och vid utvecklingsinsatser."


Hans Wittrup, läkare, ph.d., koncernchef

Medpro Clinic Group AB

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail