Leading People
 

Referenser

Linda Lagergren, Lilla Edet Vårdcentral

Det var spännande att få göra Leading People's analys, en fantastisk satsning på personalen och vad jag hört i efterhand på de olika enheterna – en fullträff!
Linda Lagergren, Lilla Edet Vårdcentral

"Det var spännande att få göra Leading Peoples analys som började med att vi alla fick besvara två test via webben. Det pratades mycket om dessa test innan utvecklingsdagarna och vad de skulle de visa. Vi gick igenom resultaten på gruppnivå men fick egna individuella rapporter som visade vart jag hamnade jämfört med andra. Gällande mina egna resultat så kan jag bara säga att mycket stämde men en del saker kände jag mig tveksam till vid genomgången. När jag läste rapporten igen efter en vecka så förstod jag och kunde koppla ihop det på ett sätt jag inte kunnat när jag först läste. Det var nog bra att få lite distans till det för att kunna ta det till sig. Det var varit väldigt kul och nyttigt att få göra analysen och jag har faktiskt fått ökad förståelse för mig själv! Mina drivkrafter - vad som motiverar mig och kanske personifierar mig - stämmer så bra och även mina reflexmässiga beteenden - hur jag agerar i vardagen och hanterar olika situationer. Handlingsplanen som vi upprättade ger mig något konkret att arbeta med och fungerar även som underlag vid kommande utvecklingssamtal. Fördelarna med testerna är bl.a. att jag har nytta av dem redan idag men även att det ligger som grund för min framtida utveckling.Vi pratar och skojar mycket om det på jobbet men det har faktiskt bidragit positivt till att vi har insett att t.ex. alla behöver få information på olika sätt och vi förstår vad våra olika drivkrafter betyder. Alla våra olikheter behövs för att vi ska kunna arbeta framåt och inget är en svaghet utan kan vändas till en resurs i och med att man är medveten om den. Detta gör också att vi lättare kan utvecklas som grupp. En fantastisk satsning av ledningen och vad jag har hört i efterhand på de olika enheterna - en fullträff!"
Linda Lagergren, Medicinsk sekreterare Lilla Edet vårdcentral

Lean & kulturagent
Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail