Leading People
 

Referenser

Paolo Björkman, HR Director Inflight

Performance Management - Leading People är affärsmässiga och lyhörda för vår affär
Paolo Björkman, HR Director Inflight


"Leading People har hjälpt oss i arbetet med vår Performance Management process. Vårt uttalade behov var att vi ville skapa tydlighet och uppnå största möjliga effekt i vår prestationsstyrning samt koppla Performance Review till våra värderingar. Leading People genomförde en workshop där vi gemensamt gick igenom hur vi ska göra våra bedömningar, feedback och målstyrning samt hur vi ska gradera prestation. Arbetet utmynnande i en guide som vi implementerat och använder löpande i vår utvecklingsprocess. Vi är mycket nöjda med Leading People’s insats då de är tydliga, affärsmässiga och lyhörda för vår affär. Vi uppskattar att de har en hög tillgänglighet, agerar bollplank och har snabbhet i sin leverans."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail