Leading People
 

Om oss

 
Vår Vision
Vår Mission
Vår Affärsidé
Våra Konsulter
Vårt Kundkontrakt
Vårt Samhällsansvar
Vetenskapligt råd

Leading People


Birgitta Söderberg, VD, Grundare & Seniorkonsult

Birgitta är Marknadsekonom och har läst Organisation och ledarskap parallellt med traineetjänst och anställning på Center Point Inc. Hon har bred erfarenhet inom ett flertal branscher. Birgitta har stor erfarenhet som projektledare för många utvecklingsprojekt. Hon fortbildar sig löpande inom det arbetspsykologiska området och vid NeuroLeadership Institute, USA. Hon är certifierad inom en rad olika metodiker och verktyg och genomför konsultuppdrag inom ett flertal områden, såsom ledarpotentialbedömning, organisations- och ledarutveckling samt coaching.

Våra Konsulter

Karin Höök, Seniorkonsult 

Karin Höök är utbildad psykolog vid Uppsala universitet. Hon har över 20 års erfarenhet som konsult inom ledar- och organisationsutveckling. Karin arbetar med att stödja organisationer i att identifiera rätt medarbetare, utveckla individer och grupper till att nyttja sin fulla potential och att arbeta effektivt mot sina respektive organisationers mål. Hon processleder grupper i att medvetandegöra och träna medlemmarna i beteenden som leder till att de blir högpresterande team. Karin har också stor erfarenhet av konflikthantering.

Martin Carlström, Seniorkonsult

Martin Carlström är utbildad psykolog vid Lunds Universitet och har varit verksam i Skåne i över femton år. Han började sin karriär som psykolog inom skola och förskola, men efter ett par år skiftade karriären riktning mot rekrytering & urval inom telecom och mjukvarubranschen. I dag driver Martin psykologföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB med inriktning mot utveckling av ledare och organisation. Martin besitter expertis inom OBM (Organizational Behavior Management) och har en bred erfarenhet av att arbeta med många former av uppdrag i olika branscher.

Susanne Wicklund, Seniorkonsult

Susanne Wicklund är utbildad civilingenjör vid KTH och har kompletterat sin utbildning med företagsekonomi på Handelshögskolan och ”Urval och Rekrytering” vid Lunds Universitet. Hon har arbetat operativt inom Byggsektorn samt inom IT och Telekom där hon har haft flera ledande befattningar, bland annat som Säljchef med stort eget personalansvar. Sedan år 2000 arbetar hon med rekrytering och urval inom ramen för det egna företaget Scandinavian Search AB där hon vänder sig framför allt till chefer och specialister inom olika branscher, inom både privata och offentliga organisationer. Susanne har därmed en stor bredd både kompetens- och erfarenhetsmässigt.

Catrin W Lindholm, Seniorkonsult

Catrine är grundare och vd för CWL Coaching & Consult AB. Hon arbetar med individuell- och grupputveckling av ledare och andra nyckelpersoner i näringslivet, offentliga sektorn och andra organisationer. Catrine har 25 års erfarenhet av entreprenörskap, varumärkeshantering och processledning för grupper i utveckling och är specialiserad på att utveckla effektiv kommunikation för ledare och medarbetare. Hon har under många år arbetat med strategisk kommunikation och är utbildad på IHM Business School. Catrine är exekutiv ICF-Certifierad coach (PCC). Catrine är också leg. naprapat och har ett helhetsperspektiv när det gäller människans välmående, mentalt och fysiskt. Catrine är Mindfullnessinstruktör, enligt orginalprogrammet, MBSR.

Julia Åkerlund

Julia Åkerlund är universitetsstuderande och läser psykologi vid SU. Julia är praktikant hos Leading People för att parallellt med sina studier bygga erfarenhet och praktisk kunskap inom det neurovetenskapliga- och arbetspsykologiska området. I sina studier har Julia valt att specifikt inrikta sig på det som berör organisation och ledarskap ur såväl ett individ- som ur ett grupperspektiv. Julia kommer närmast från handelsbranschen där hon i chefsposition har bedrivit butiksverksamhet. Julia brinner för konflikthantering och problemlösning och vill i sin fortsatta yrkesbana bidra till att organisationer i samverkan med sina chefer och medarbetare arbetar för en sund och hållbar arbetsmiljö.

Jan-Carl De Geer, Seniorkonsult

Jan-Carl De Geer har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom international banking i Sverige, Singapore och London. Han har varit chef för Nordic Corporate Finance på Chase Investment Bank samt CEO Nordic Region för HSBC. Efter sin bankkarriär har han jobbat med fastighetsförvaltning i ett familjeägt bolag. Han är verksam som styrelseledamot i Svenska Bostadsfonden Management AB, Sparlån, Foreign Bankers Association och han är First Vice Chairman i Brittisk Svenska Handelskammaren. Jan-Carl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en MBA från IMD i Schweiz.

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail