Leading People
 

Om oss

 
Vår Vision
Vår Mission
Vår Affärsidé
Våra Konsulter
Vårt Kundkontrakt
Vårt Samhällsansvar
Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Leading People’s Vetenskapliga råd består av framstående och välrenommerade psykologer. Med sin långa och gedigna erfarenhet och kunskap inom det psykologiska området bidrar det vetenskapliga rådet till att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå i vårt arbete. Det vetenskapliga rådet är en resurs vars syfte är att kvalitetssäkra vår verksamhet så att vi alltid levererar säker, evidensbaserad och stor nytta till våra kunder. Rådet är ett av flera sätt genom vilka vi kvalitetssäkrar våra tjänster.

SUSHMA D. TAYLOR, Ph.D. 

President and Chief Executive Officer, Center Point Inc.

Dr.Taylor holds a Master’s Degree in Public Administration, a Doctorate in Clinical Psychology, and is a Licensed Marriage Family Therapist. As a result of her innovative work over the last 40 plus years, Dr.Taylor has long been considered a prominent leader and spokeswoman in the arena of health and social rehabilitation. She has been a consultant to the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) in the White House, was a member of  the Center for Substance Abuse Treatment’s National Advisory Council, and has served on innumerable advisory groups for federal and state agencies. Dr.Taylor has been elected as Deputy President of the World Federation of Therapeutic Communities.

RODNEY T. TAYLOR, Ph.D.

Chief Psychologist, Center Point Inc.

Dr. Rod Taylor has been in the field of psychology for more than  45 years. He is an expert on the fields of Therapeutic Community Treatment, Gestalt, Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapies. Dr. Rod Taylor, is a member of the American Psychological Association, America Society for Training and Development, The American Association of Labor-Management Administrators and Consultants on Alcoholism and Member of  the Society of Psychologists in Addictive Behaviors.

MONICA ISAKS, Fil. kand Psykologi och Socionom

Monica Isaks har mer än 20 års erfarenhet inom det beteendevetenskapliga området. Hon har specialiserat sig i att arbeta med Assessment Centers både inom utveckling och urval, organisationsutveckling samt ledar- och teamutveckling. Hon har lång erfarenhet av flera arbetsrelaterade psykologiska tester och olika 360-instrument för utveckling av individ och team. Monica har under 2000-talet arbetat som seniorkonsult på Personnel Decisions Scandinavias Stockholmskontor samt inom Assessio Sweden AB. Innan dess arbetade hon inom telecombranschen som HR chef, samt med assessment centers och ledarförsörjning. Hon har även arbetat med ledarutveckling inom Svenska Försvaret.

ELISABETH BECK, Leg psykolog

Vd Hogrefe Psykologiförlaget AB
Elisabeth Bech är legitimerad psykolog och startade sin yrkeskarriär som klinisk psykolog med inriktning mot vuxenpsykiatri, men var sedan under större delen av 1990-talet anställd inom Arbetsmarknadsverket där hon utförde arbetspsykologiska utredningar och utvecklingsinsatser. Hon har även arbetat som psykolog på Pliktverket med fokus på evidensbaserat urval. Elisabeth har stor kunskap kring psykologiska test och metodfrågor och har varit verksam som chef inom Psykologiförlaget och är idag vd för det tyska förlaget Hogrefe’s dotterbolag i Sverige och Norge. Bolaget äger bland annat de svenska och norska rättigheterna till NEO PI-R och NEO-PI-3. NEO PI-R är världen mest validerade mått på personlighet på individ- och organisationsnivå.

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail