Leading People
 

Aktuellt

10/05/2019

Seminarium Hållbarhet med mindfulness 23 maj

Medvetet eller omedvetet ledarskap?

Vill du styras av bruset runtomkring dig (händelsestyrt ledarskap) eller vill du styra själv? Ett omedvetet ledarskap kan kallas ett händelsestyrt ledarskap. En omedveten ledare blir lätt reaktiv och händelsestyrd. Man låter ”bruset” runtomkring dvs händelser och känslor styra vad man gör. Man känner sig ofta stressad, vilket kan sätta sig både fysiskt och mentalt i kroppen.
Ett medvetet ledarskap bygger på strategisk självinsikt. Man vet vem man är, var man har sig själv och andra. Man styr sin vardag och har ett planerat sätt att agera på. Genom mindfulness kan du bli mer medveten i ditt ledarskap. Du kan uppnå större fokus, bättre tidshantering, bli mer medveten och strategisk i hur du agerar. Du ökar din känslokontroll, minskar din stress och blir mindre reaktiv i ditt sätt att hantera din omgivning.

"Leading People’s ledarskapsutvecklingsprogram har bidragit till att jag blivit en bättre ledare."  Anna Liljelund Hedqvist, Country manager, NIRAS International Consulting
Frukostseminarium: Hållbarhet med mindfulness 23 maj
Frukost serveras från 08.00
Seminarium 08.30-09.30
Adress: Herkulesgatan 12, Stockholm City

ANMÄL DIG HÄR:
info@leadingpeople.se


Seminariet är gratis, men anmälan bindande. Avbokning mindre än fem arbetsdagar innan faktureras med 650 kr.


Ladda ner PDF

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail