Leading People
 

Referenser

Petter Tuorda, specialistläkare och verksamhetschef Laila Davidsson, leg sjuksköterska och enhetschef

Vi har utvecklats som ledarteam.
Petter Tuorda, specialistläkare och verksamhetschef Laila Davidsson, leg sjuksköterska och enhetschef

"Vi har haft stor nytta av ledaranalysen som Leading People hjälpte oss med. Först gjorde Petter analysen och tyckte att det var så givande att även Laila gjorde den ett år senare. Den individuella rapporten har varit användbar för oss båda - ibland en personlig utmaning att läsa och ta till sig men mycket givande och en stor hjälp för fortsatt utveckling både som ledare och som människa. Vi har även haft en gemensam träff med en representant från Leading People för att gå igenom våra profiler och se hur vi kompletterar varandra och var vi har gemensamma svagheter. Den genomgången har ytterligare hjälpt oss att utvecklas som ledarteam."Petter Tuorda, specialistläkare och verksamhetschef

Laila Davidsson, leg sjuksköterska och enhetschef

Cederkliniken i Piteå

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail