Leading People
 

Referenser

Dariush Bahmiari, tandläkare

Leading People visar att ledarskap är fantastiskt roligt!
Dariush Bahmiari, tandläkare

"Som del i Praktikertjänst urvalsprocessen genomförde jag en ledaranalys och med anledning av det hade jag ett möte med Birgitta Söderberg på Leading Peoples kontor i centrala Stockholm. Före mötet fick jag svara på ett antal intressanta personlighets- och intelligenstest via elektroniska länkar, som smidigt kunde utföras via cybervärlden. Dessa test triggade intresset för större självkännedom och stor nyfikenhet för den efterföljande analysen.


Naturligtvis var jag nervös inför den muntliga ledaranalysen men all nervositet försvann av det professionellt varma, vänliga och ledande bemötandet som jag fick. Diskussionen var individuellt skräddarsydd och i genomgången av relevanta punkter lyftes vikten och samspelet mellan personlighet och ledarskap. Min personlighet ”obducerades” vetenskapligt med alla dess styrkor och svagheter. Detta kommer att utgöra grunden för det utvecklingsarbete jag behöver göra.


Under hela analysens diskussion fick jag aktivt delta och vartenda ord som jag yttrade mottogs professionellt, målmedvetet och omsorgsfullt. Jag fick en helhetsbild av mina styrkor och utvecklingsområden genom analysen som är ovärderlig, och en slags ”nyföddhetskänsla” genomsyrade hjärnan. Ledarskap är ett svårt men mycket intressant ämne. Leading People visar att ledarskap är fantastiskt roligt genom förståelse för hur man kan få människor att förhålla sig till samarbete för att uppnå gemensamma mål."


Dariush Bahmiari, tandläkare

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail