Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Vill du skapa en effektiv ledningsgrupp?


Ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp är att få en djupare förståelse för vilka vi är. En Management Audit är en genomlysning på individ- och gruppnivå som följs av en objektiv och vetenskaplig analys.

Resultat av Management Audit:

- Tydlig kartläggning över alla individers ledarprofil efter strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier.

- Tydlig gapanalys och diagnos över ledningsgruppens sammansättning.

- Benchmark mot andra ledningsgrupper.

- Identifiering av områden som gruppen behöver prioritera för att bli mer effektiv och högpresterande."AxFast ledningsgrupp gick igenom intervjuer och tester för att få en bekräftelse på vilka vi är och varför vi fungerar olika i olika situationer. Den främsta anledningen till en management audit var att teoretiskt få en bild av hur en nyanställds profil skall se ut för att komplettera och smälta in i gruppen på bästa sätt. Varje individ fick en feedback och som ansvarig fick jag en prestationsmodell för gruppen i sin helhet. Margaretha och Birgitta har levererat det vi eftersökte och det blir spännande att anställa nästa person då vi har ett bra grundmaterial att utgå ifrån."


Erik Lindvall, VD AxFast AB

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & integritetspolicy
Mail