Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Vill du att dina nyanställda ska börja prestera snabbt?


On-boarding (komma ombord) riktar sig till chefer och nyckelspelare och är bästa garantin för en lyckad rekrytering. On-boarding är en coachingprocess som säkrar att individen snabbt och lätt kommer in i sin nya roll. Forskning visar att man genom On-boarding kan halvera tiden till att en ny medarbetare blir produktiv. 

Resultat av en On-boardingprocess:
  • Chefer, ledare och nyckelspelare som snabbt blir produktiva och börjar leverera
  • Minskad personalomsättning
  • Starkare lojalitet
  • Högre engagemang
  • Rätt prioriteringar
  • Tidsvinst
  • Snabbare resultat
  • Ökad arbetstillfredsställelse

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail