Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Ledningsgrupper / Styrelser som levererar


Flertalet forskningsstudier visar att det finns karakteristiska drag hos högpresterande ledningsteam. Det är dessa vi fokuserar på för att öka gruppens produktivitet. När vi tillsammans analyserat resultatet från Management Audit finns ett flertal områden en ledningsgrupp kan behöva arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team, däribland:


- Klargörande av målbild

- Roller och ansvar

- Kommunikation och feedback

- Problemlösning och beslutsfattande

- Tillit och gruppdynamik


Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail