Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Ledarskap baserat på Vetenskap


Diskrepansen mellan vad forskningen visar ger resultat och vad man faktiskt gör i arbetslivet, är stor. Vi tar fasta på de senaste rönen och omvandlar dem till metoder som direkt kan omsättas i din egen verksamhet. 

Vi kombinerar de viktigaste ledarskapskomponenterna med senaste forskningen inom prestation, kognition och hälsa. Idag vet vi att det krävs mer än ledarteorier för att lyckas. Av den anledningen arbetar vi tvärvetenskapligt och sammanför de delar vi vet ökar prestation och hälsa i kombination. 

Resultat av vår ledarutveckling:
- Du arbetar smartare, inte mer.
- Du mår bättre.
- Du når ännu bättre resultat i din ledarroll samtidigt som du utvecklar din organisation.


"I ett ledarutvecklingsprojekt fick Leading People uppdraget att fokusera på personlig och affärsmässig utveckling för en grupp chefer. De genomförde uppdraget på ett mycket professionellt sätt och med stor lyhördhet för chefernas olika behov. I trepartssamtal sammanfattades chefernas styrkor och utmaningar och de fick verktyg och individuella handlingsplaner som gav förutsättningar att nå uppsatta mål. Leading People’s styrka är att anpassa sitt upplägg efter kundens verklighet och leverera det som efterfrågas."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB


"Första dagen av Talent Management-programmet är en av de mest utvecklade jag upplevt. Med lugn, fast metodik – hela tiden med vetenskapen som utgångspunkt – och inte sällan med överraskningar bakom nästa hörn, lotsade Margaretha Öström varje individ och gruppen som helhet till att upptäcka sina svagheter och styrkor. På mindre än ett dygn lyckades Öström med konsttycket att få denna klart heterogena samling, bestående av människor med lika många olika personligheter som europeiska medborgarskap, att bilda en samarbetande grupp. Från att aldrig ha tidigare ha träffats skämtade vi med varandra och delade med oss av erfarenheter som få av oss hade berättat tidigare. Den utvecklande återkopplingskultur Öström snabbt fick gruppen att ta sig an och använda är imponerande. Flera av dessa metoder och stora delar av de upptäckter om mig själv som växte fram under programmet använder jag idag ofta i mitt arbete såväl som privat."


Tobias Porserud, VD Talent Eye


"Leading People bidrar med att skapa strategisk självinsikt hos våra Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar inom Praktikertjänstkoncernen. Vi har valt att arbeta med Leading People för att de har en djup förståelse för det arbetspsykologiska området. De är professionella med ett affärs- och verksamhetsintegrerat perspektiv och förmåga till nytänkande. De är engagerade, lyhörda och ansvarsfulla och levererar mycket god kvalitet. Leading People har bland annat skapat tydliga och pedagogiska ledarrapporter som är skräddarsydda utifrån våra behov.


Vi är mycket nöjda och kan varmt rekommendera dem!"


Gabriella Runnedahl, Organisations - och ledarutvecklare

Leading People Europe AB

Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & integritetspolicy
Mail