Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Vill du få en djuplodad och objektiv bedömning i urvalsprocesser?


Genom vår Personbedömning / Second Opinion får du svar på frågor som:


- Har individen de rätta förutsättningarna för en specifik roll eller uppdrag?
- Vad behöver utvecklas och understödjas hos individen för att individen ska lyckas?
- Hur kan individens chef bäst coacha och motivera sin medarbetare?
- Vilken kompetens och potential har individen?
- Har individen förutsättningar att bli ledare?
- Har individen det som krävs för att rankas som en talang?
- Vilka aktiviteter och åtgärder behövs för att fylla individuella kompetensgap?

- Du får en summerad och tydlig gapanalys mot önskad kompetensprofil på vetenskaplig grund."Vi har anlitat Leading People i två rekryteringsprocesser, specifikt deras ”Screening” och ”Second Opinion” metoder. Vi är väldigt nöjda och känner att vi fick mycket bra underlag och information till rekryteringsprocessen, samt en förståelse för vad som är viktiga egenskaper i en medarbetare. Samarbetet med Leading People har inneburit att vi har blivit mer strategiska i hur vi rekryterar medarbetare och tänker kring hur vi kan se på oss själva som resurser i att bli bättre i det vi gör."


Jessica Rothman, Project Manager/Adviser Indevelop


"Jag kom i kontakt med Leading People som en del i en rekryteringsprocess när jag var kandidat för en arbetsledande tjänst inom byggbranschen. Erfarenheten jag fick med mig från de tester jag fick göra samt den återkoppling jag fick i samband med min intervju kommer jag att ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. Jag fick hjälp att se mina styrkor och svagheter och fick bra tips på hur jag kan göra för att utvecklas till det bättre i mitt arbete. Genom testerna jag gjort kunde de utläsa min profil skrämmande väl innan jag själv ens hunnit säga ett ord, och alla tips jag fick kändes väldigt relevanta för just mig. Jag blev väldigt bra bemött och väl omhändertagen av Leading People genom hela processen.


För att sammanfatta mötet med tre ord skulle jag säga professionellt, omhändertagande och utvecklande!"

Elias Issa, kandidat

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail