Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Vill du nå nya resultat?


Vi använder en handlingsorienterad form av coaching för att nå en individs mål. Oavsett vilka områden coachingen handlar om ska varje möte leda minst ett steg närmare uppsatt mål. Fokus läggs på vad man vill uppnå i motsats till det man vill ifrån. Leading People’s metodik går ut på att lyfta de resurser som fungerar och förstärka dessa i motsats till att lägga fokus vid brister. Konceptet är väl beprövat, kraftfullt och ger fina resultat.


Vår coaching används då:

- Individen behöver karriärväxling/ny roll

- Individen behöver nå högre resultat

- Individen behöver personlig utveckling


Exempel på områden coachingen kan handla om: kommunikation, nå högre resultat, organisatorisk effektivitet, hantera karriär-/personliga förändringar, utveckla färdigheter inom ledarskapet, förstärka strategiskt tänkande, effektiv hantering av konflikter eller att bygga effektiva team.


Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail