Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Vill du säkra dina nyckelspelare?


En genomtänkt plan minskar beroendet av strategiska nyckelspelare. Utan en sådan plan utsätts verksamheten för onödiga risker om det oförutsedda händer eller en chef väljer att sluta. En väl genomtänkt plan anpassad till framtida mål och visioner säkrar såväl verksamhetens fortlevnad som fortsatt ekonomisk stabilitet.


Genom att vi bistår dig med denna planering får du:

- En konkret och exakt måttstock att utgå från för att ha rätt person på rätt plats. 

- En plan kopplad till framtida mål och strategier.

- Gapanalys.

- Tydlighet i såväl internt som externt urval för framtida nyckelroller.Referenser finns att ringa vid önskemål.Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail