Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Vill du höja prestationen i din organisation?


Det som kännetecknar framgångsrika organisationer är inte bara hårt arbete, utan också tydlighet i vad man står för och vad man vill uppnå. Tydligheten kommer av att var och en vet vad som är god prestation hos oss. Prestationsstyrning handlar om att belöna prestation utifrån att nå affärsmål OCH agera utifrån företagets värdegrund. Man kombinerar resultat (vad man uppnår) med beteende (hur man uppnår målen). På detta sätt utvecklas ett affärsdrivande ledarskap.


Resultat för din organisation:

- Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem

- Alla ledare kan styra verksamheten i rätt riktning

- En säkrad hög prestation i organisationen

"Leading People har hjälpt oss i arbetet med vår Performance Management process. Vårt uttalade behov var att vi ville skapa tydlighet och uppnå största möjliga effekt i vår prestationsstyrning samt koppla Performance Review till våra värderingar. Leading People genomförde en workshop där vi gemensamt gick igenom hur vi ska göra våra bedömningar, feedback och målstyrning samt hur vi ska gradera prestation. Arbetet utmynnande i en guide som vi implementerat och använder löpande i vår utvecklingsprocess. Vi är mycket nöjda med Leading People’s insats då de är tydliga, affärsmässiga och lyhörda för vår affär. Vi uppskattar att de har en hög tillgänglighet, agerar bollplank och har snabbhet i sin leverans."


Paolo Björkman, HR Director, Inflight Services Europe AB

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail