Leading People
 

Ditt behov

 
Organisation
- Ledarutveckling
- Successionsplanering
- Performance Management
- Föreläsningar
Grupp
- Grupputveckling
- Management audit
- Utveckling av ledningsgrupp/styrelse
Individ
- Personbedömning / Second opinion
- Coaching
- On-boarding

Evidensbaserat urvals- och utvecklingsarbete

Exempel på upplägg – ledarutveckling:
- Grundläggande kunskap kring hur vi människor fungerar
- Vad hot- respektive belöningsläge i hjärnan innebär
- Hur vi kan hantera förändring på bästa sätt
- Hur vi bäst kommunicerar
- Vad vi bör tänka på när vi fattar beslut
- Förstå hjärnans funktion för att arbeta smartare - inte mer
- Hur man minskar stress
- I vilken arbetsmiljö vi presterar vi bäst

Exempel på upplägg - ledarurval:
- Grundläggande kunskap kring differentialpsykologi
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för framgång
- De viktigaste personlighetsfaktorerna för ledarskap
- Femfaktormodellen – en modell som beskriver personlighet
- Värderingar – attityders betydelse för arbetet
- Riskbeteenden och den mörka sidan av personligheten 
- Strategiskt urvalsarbete 


"Vi anlitade Leading People till en nätverksträff i Sveriges HR förenings Nordiska nätverk. Temat vi hade var Ledarskap, där vi fick en genomgång av vilka egenskaper är viktiga hos en ledare enligt den senaste arbetspsykologiska och neuro- vetenskapliga forskningen. Just det perspektivet gav träffen en extra dimension till temat! Det som också gjorde det extra intressant, var att vi inför träffen fick en uppgift att läsa en profil och utifrån den diskutera ledarskap och hur det kan valideras. Birgitta är mycket proffsig och kunnig inom ämnet, och gav oss nya insikter.

Tack Birgitta för en lärorik eftermiddag!"


Ulrika Hartzell, Sveriges HR förenings Nordiska nätverk

Leading People Europe AB

Box 12162, 102 24 Stockholm, Sweden
Användarvillkor & Integritetspolicy
Mail